Bard

Bard klame alebo hovori pravdu ?

Bard hovori pravdu. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 žije na Slovensku 5 449 270 obyvateľov. Z nich žije v rodinných domoch 4 053 628 obyvateľov, čo predstavuje 74,3 % celkového počtu obyvateľov. V bytových domoch žije 1 395 642 obyvateľov, čo predstavuje 25,7 % celkového počtu obyvateľov.

Táto informácia je verejne dostupná na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Bard je veľký jazykový model, ktorý je vycvičený na obrovskom súbore textu a kódu. Dokáže generovať text, prekladať jazyky, písať rôzne druhy kreatívneho obsahu a odpovedať na vaše otázky informatívnym spôsobom. Bard je však stále vo vývoji a nie je dokonalý. Niekedy môže urobiť chyby, najmä ak je otázka otvorená, náročná alebo zvláštna. V tomto prípade však Bard poskytol správnu odpoveď.

Ak máte nejaké pochybnosti o tom, či Bard hovorí pravdu, môžete si vždy overiť jeho odpoveď na inom zdroji.

Source: Bard