Ako správne používať štartovacie káble

Nesprávne použitie štartovacích káblov môže poškodiť elektroniku v novších autách. Naša výzva je; používajte štartovacie káble s prepäťovou ochranou!


V skratke:

  • Uistite sa, že kľúče zapaľovania v oboch autách nie sú v zapaľovaní.
  • Štartovacie káble musia byť pripojené aj počas naštartovania vozidla.
  • Štartovacie káble musia byť odpojené v opačnom poradí, ako boli namontované.

Ako používať štartovacie káble?

Z času na čas vám dôjde elektrina a dostanete pomoc od suseda z chaty alebo okoloidúceho, ktorému v aute ležia štartovacie káble. Pripravili sme niekoľko dôležitých tipov pre vás, ktorí potrebujú pomoc na začiatku.

Body 1 až 4 sú poradie pripojenia štartovacích káblov, zatiaľ čo body 5 až 8 sú poradie demontáže štartovacích káblov po vykonaní pokusu o štart.
Vysvetlenie:

Ako používať štartovacie káble v správnom poradí:

  1. Pri pripájaní štartovacích káblov, kde je auto vybitá batéria, pri nasadení poslednej káblovej svorky č.4 (viď nákres) vzniknú iskry. V tomto momente iskry môže dôjsť k prepätiu až 3 000 voltov (prechodové javy), čo je zase nebezpečenstvo pre elektroniku v aute.
  2. Pri pripájaní štartovacích káblov treba zo všetkých bezpečnostných dôvodov vybrať kľúče zapaľovania oboch áut zo zámku zapaľovania. Je to preto, aby ste si boli istí, že kľúče nie sú v takej polohe, aby systém zapaľovania „stál otvorený“.
  3. Pri pripájaní musí byť posledná káblová svorka č.4 (viď nákres) pripojená k tovaru, tento bod musí mať dobrý kovový kontakt, čo najďalej od batérie. Základom toho je, že vo vybitej batérii sa mohol vytvoriť výbušný plyn, ktorý môže následne prispieť k výbuchu, ak dôjde k iskreniu pri nasadení káblovej svorky č.4 a káblovej svorky je príliš blízko batérie.
  4. Keď sú na oboch autách namontované štartovacie lanká, najprv treba naštartovať pomocné auto a až potom auto, ktoré potrebuje pomoc.
  5. NB! Najväčšie nebezpečenstvo poškodenia elektroniky na autách pri štartovaní je, keď sa musia štartovacie káble opäť odpojiť od áut.
    Po naštartovaní auta s vybitou batériou je potrebné ešte chvíľu zapojiť štartovacie káble, aby sa vyrovnal rozdiel napätia medzi vybitou batériou a pomocnou batériou. Je to preto, aby sa predišlo iskreniu/prepätiu pri demontáži, keď je elektrický systém „otvorený“ po naštartovaní auta, ktoré potrebuje pomoc pri štartovaní.

Pamätajte, že štartovacie káble musia byť odpojené v opačnom poradí, ako boli namontované.

10. januára 2022

Source: Hvordan koble startkabler i riktig rekkefølge | NAF